Tools
FERVAAP
จดหมายข่าว เมษายน-กันยายน 2550 PDF Print
Monday, 21 June 2010 16:08

ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณณ์ทางการเกษตร
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2550

•คุยกับบรรณาธิการ
•แนะนำผู้จักการศุนย์วิจัยการหมักฯ
•ข่าวและกิจกรรมศูนย์วิจัยการหมักฯ
•แนะนำหนังสือ
•เกร็ดความรู้ อาหารหมักดอง

ooภาพจดหมายข่าวศูนย์วิจัยการหมักฯooDownload จดหมายข่าว ปีที่1 ฉบับที่2 เมษายน - กันยายน 2550(3 Mb)