Tools
FERVAAP
จดหมายข่าว มกราคม-เมษายน 2551 PDF Print
Monday, 21 June 2010 15:50

ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณณ์ทางการเกษตร
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2551

•เนื้อหาภายในเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์
•การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคทางจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยาพื้นฐาน
•การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา
•เกร็ดความรู้ ทำอย่างไรให้ได้สาโทคุณภาพดี

ooภาพข่าวศูนย์วิจัยการหมักฯooDownload จดหมายข่าว ปีที่2 ฉบับที่1 มกราคม - เมษายน 2551 (6 Mb)