Tools
FERVAAP
ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ PDF Print
Friday, 23 December 2011 14:54

________วันที่ 21 ธันวาคม 2554 นำโดย ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธุ์, รศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ และ น.ส.ณัฐพัชร์ โกพลรัตน์ จากศูนย์วิจัยการหมักฯ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการ ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ) ร่วมกับห้องปฏิบัติการทดสอบอื่นๆ อีกจำนวน 6 แห่ง โดยมี นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวแสดงความยินดี และมอบหนังสือรับรองดังกล่าว.